Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

PRISMEN

19 februar 2020  Kl. 17.30

Holmbladsgade 71

2300 København S

(Indgang rundt om hjørnet) Der er parkering på bagsiden af bygningen.

 

Dagsorden.
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
- herunder indlæg vedrørende væsentlige aktiviteter
3) Fremlæggelse af regnskab.

- budget 2020

Regnskabet skal gennemgås og godkendes.


4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse på enten koebenhavn@diabetes.dk eller pr. post senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte
nationale og regionale aktiviteter
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af bestyrelsessuppleanter
8) Valg af kritisk revisor
9) Eventuelt.

Kl. 19.00 er lokalforeningen vært for et lettere traktement.


Vigtigt!
Du bedes venligst tilmelde dig generalforsamlingen senest den 12. februar på koebenhavn@diabetes.dk Her bedes du oplyse, om du deltager både i generalforsamlingen og spisningen, eller kun i generalforsamlingen. Husk at medbringe dit medlemskort.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Københavns lokalafdeling