Udskriv denne side

Arrangementer vinter 2019


GENERALFORSAMLING 19. februar kl. 18.00-19.30 med efterfølgende spisning.

Sted: Hal C, Arsenalvej 6, 1436 København K.

Medlemmer der ønsker at deltage i den efterfølgende spisning bedes skrive til koebenhavn@diabetes.dk inden den 12.2

Dagsorden (foreløbig).

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v. Lars Hermann.
 3. Aktiviteter i 2018.
 4. Motivationsgrupperne i Københavns Kommune (Einar Eriksen).
 5. Godkendelse af regnskab. Kirsten Hostrup-Pedersen.
 6. Behandling af indkomne forslag. Ingen.
 7. Aktivitetsplan 2019.
 8. Samarbejdet med Center for Diabetes. (Lars Hermann)
 9. Valg af bestyrelse:
  • Lars Hermann er på valg (genopstiller ikke).
  • Kirsten Hostrup-Pedersen er på valg (genopstiller).
  • Einar Eriksen er på valg (genopstiller)
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  • Valg af en kritisk revisor. Mads Viggers Andersen (genopstiller).
 10. Eventuelt.