Udskriv denne side

Generalforsamling 19.2.2019

Generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 for Lokalafdelingen i København kl. 18.00.

Afholdes i Hal C, Arsenalvej 6, 1436 København (Christianshavn).

 

Generalforsamling.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning. (Lars Hermann).
 • Aktiviteter i 2018
 • Motivationsgrupperne i København (Einar Eriksen)
 • Regnskab 2018 (Kirsten Hostrup-Pedersen)
 • Samarbejdet med Center for Diabetes. (Einar Eriksen)
 • Behandling af indkomne forslag
 • Aktivitetsplan 2019 (Lars Hermann)
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant
 • Valg af en kritisk revisor
 • Eventuelt.

(dagsorden opdateres)