190219 Bestyrelsens beretning København DIAB 2018

Generelt var 2018 et godt år for diabetessagen.

Det er vores fornemmelse at der sjældent før har været så meget fokus på diabetes som i dag i det meget spæde forår 2019.

På det lokale københavnske plan kan vi melde om en forening i god gænge.

Antal medlemmer per 1. januar var 4.388. Der er dog fortsat plads til forbedringer her. Sidste år var tallet 4.586 – altså en nedgang på ca. 200 medlemmer eller omkring 5%. Som nævnt før sker der en udskiftning på ca. 10% om året. Det bevirker at vi hele tiden skal rekruttere nye medlemmer. Det er gældende for hele Danmark og ikke kun i København. Af forskellige årsager er det ikke længere en mulighed at tegne nye medlemmer for 75 kr. om året.

Sekretariatet i Odense og i København har været igennem en større omstrukturering og man er flyttet sammen i nye og billigere omgivelser i Glostrup. Der er desuden indført diverse besparelser herunder færre møder med Regionsudvalgene, lavere satser for kørsel og en slanket organisation.

Kalenderen er ligeledes blevet nedlagt af omkostningsmæssige hensyn. Vi har nu ikke i et stykke tid været begejstret for den, da det var en lidt langsom affære med en lang produktionstid og har derfor brugt andre kommunikationsveje i en vis udstrækning.

Bestyrelsen har i årets løb lagt en del tid og kræfter på dialog og samarbejde med Center for Diabetes på Vesterbrogade. Det har foreløbig resulteret i etableringen af et Koordinationsudvalg, som skal styre de forskellige fremtidige aktiviteter på stedet. Vi kommer kort tilbage til emnet under et senere punkt på dagsordenen. Men vi tillægger samarbejdet meget vægt, da det for foreningen er en god måde at opnå synlighed på og samtidigt et rekrutteringsgrundlag for nye medlemmer; både af foreningen og til motivationsgrupperne.

Motivationsgrupperne fortsætter med at ekspandere. Desværre er vi flere steder – herunder på Amager – løbet ind i lokaleproblemer. Vi arbejder løbende sammen med Sekretariatet i Glostrup for at få fastholdt og udvidet vores timer i lokalerne.

Modtagere af Nyhedsbrevet er steget til ca. 60. Det er en god, effektiv og billig måde at kommunikere på. Bemærk at vi i 2018 fortsat ikke har haft udgifter til porto. Godt nyt for os - vistnok ikke godt nyt for Post Nord. Hvis I ikke modtager dette så giv efterfølgende en seddel med jeres mailadresse til Einar. Så er det i gode hænder!

Lokalafdelingen bruger også Facebook. Vi ved godt at det ikke lige er sagen for alle, men vi har dog tæt på 600 følgere.

Vores hjemmeside bliver stabilt og loyalt opdateret og vi håber at indsatsen er nyttig. Det er svært at måle præcist.

I perioden har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder - alle på Center for Diabetes på Vesterbrogade.

Til sidst skal lyde en tak til vores trofaste kritiske revisor Mads for hans altid veloplagte tilgang til tallene!